Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Asistent za otroke

ASISTENT ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

Dela in naloge