Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Obrazci in dokumenti

 

Subvencioniranje šole v naravi in taborov
Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi pdfword
Vloga za subvencijo – Drobtinica                                              .   word

 

 

Šolska prehrana

Pravila šolske prehrane pdf
Prijava na šolsko prehrano pdfthumb_word
Preklic prijave na šolsko prehrano pdfthumb_word
Občasno šolsko kosilo pdfthumb_word
Dietna prehrana pdfthumb_word
  
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Status perspektivnega športnika predlog thumb_word
Status perspektivnega mladega umetnika predlog thumb_word
Status vrhunskega športnika predlog thumb_word
Status vrhunskega mladega umetnika predlog thumb_word
Pravila prilagajanja šolskih obveznosti thumb_wordpdf
Dogovor o prilagajanju thumb_word