V mesecu juniju se je v občini Postojni odvil projekt Kids take over, kjer učenci osnovnih šol v občini zavzamejo delovna mesta odraslih. Projekt se je odvijal tako na ravni lokalne skupnosti kakor na šolski ravni. Naši učenci so se udeležili obeh možnosti. 8. 6. 2022 so se prostovoljno odločili da se preizkusijo v mestni knjižnici, v vlogi policista, gasilca, delavca v podjetniškem inkubatorju ter v vlogi županje, katera je bila v letošnjem letu učenka OŠ Antona Globočnika. Zaradi epidemioloških omejitev, projekt zadnji dve leti ni bil izveden. Vsi učenci, ki so se projekta udeležili so bili zadovoljni z izvedbo ter se iz delovnih mest vrnili veseli ter okrepljeni z novo izkušnjo.

Na naši šoli pa smo v tednu od 13. 6. do 17. 6. izvedli akcijo Kids take over, kjer so se učenci preizkusili v vlogah ravnatelja, učiteljev, hišnika, knjižničarja ter kuharice. Za delo učitelja so se morali najprej sestati z učiteljem s katerim so se dogovorili o vsebinah in izvedbi ure in so opazili, da se je za vodenje šolske ure potrebno dobro pripraviti. Tudi učitelji so poudarili, da je bilo zanimivo opazovati učence voditi uro.

V naslednjem šolskem letu se bomo zagotovo ponovno pripravili in izpeljali projekt Kids take over.

Kratki opisi osebja OŠ Antona Globočnika o izvedbi.

Organizatorka prehrane:

»Na začetku je ob rezanju čebule malo zajokala, nato pa je poprijela za veliko lopato in cedilo, ter kuhala njoke in mešala čebulo.

Učenka se je pogumno spoprijela z novim izzivom ter vlogo dobro izpeljala. Videla je kuhinjske prostore in opremo ter spoznala postopke dela v šolski kuhinji.«

Učiteljica matematike:

»Učenec iz 7. d je imel možnost preizkusiti v vlogi učitelja matematike. Učenec je izrazil željo, da bi učno uro rad izpeljal v 7.c razredu.

Samostojno je pripravil učno gradivo, stopil pred učenci in začel s poučevanjem. Učenec je učno uro uspešno izpeljal. Svojo izkušnjo je ocenil kot zelo pozitivno in bi se z veseljem v takšni vlogi ponovno preizkusil. Povedal je tudi, da učiteljski poklic ni tako lahek kot izgleda na prvi pogled.«

Učiteljica slovenskega jezika:

»Devetošolka je po vnaprejšnjem dogovoru za eno šolsko uro prevzela vlogo učiteljice slovenščine v 6. d oddelku. S šestošolci je obravnavala odlomek stripa Mikija Mustra z naslovom Gusarji. Z učenci je vzpostavila dober stik in le-ti so navdušeno sodelovali v pogovoru o prepoznavanju stripovskih prvin, likih in humorju v stripu. V zaključnem delu ure so v zvezke narisali nadaljevanje stripa. Eden izmed učencev si je zaželel, da bi svoj strip predstavil ostalim sošolcem, kar mu je nadomestna učiteljica tudi omogočila. Po uri sva imeli z devetošolko krajši pogovor in rekla je, da je bila izkušnja poučevanja zelo prijetna, tovrstna poklicna pot pa je zaenkrat ne mika.

Razredničarka o nadomestnem ravnatelju:

»Osmošolec se je odločil prevzeti odgovorno vlogo ravnatelja naše osnovne šole. Z go. ravnateljico sta se dogovorila, kdaj jo bo nadomeščal in kaj bo počel. Dogovorila sta se, da bo v vlogi ravnatelja 2 šolski uri. Ga. ravnateljica mu je razkazala pisarne vodstva šole in predstavila vodstvene delavce. Nato je po njenem navodilu poslal nekaj e-obvestil vodstvenim delavcem. Sledila je računalniška obdelava urnikov popravnih izpitov. Drugo šolsko uro je bil  priča razgovoru za novo delovno mesto učiteljice na porodniškem dopustu z možnostjo sodelovanja oz. izpraševanja kandidatke. Izkušnja je bila izredno pozitivna in učenec je povzel, da bi z veseljem kar ostal na njenem delovnem mestu.«

učitelj Jernej Klemenak

(Skupno 59 obiskov, današnjih obiskov 1)